Aksaray Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Elektronik Belge Yönetim Sistemi Ve İmza Yetkileri Yönergesi