Aksaray Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
SOME

SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİBİ

SOME’ler kurumlarına doğrudan ya da dolaylı olarak yapılan veya yapılması muhtemel siber saldırılara karşı gerekli önlemleri almak, bu tür olaylara karşı müdahale edebilecek mekanizmayı ve olay kayıt sistemlerini kurmak ve kurumlarının bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaları yapmak ile yükümlüdürler.

SOME’ler, siber olayların önlenmesi veya zararlarının azaltılmasına yönelik olarak, kurumlarının bilişim sistemlerinin kurulması, işletilmesi veya geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarda teknik ve idari tedbirler konusunda öneri sunarlar.

USOM(Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) bünyesinde kurulan SOME, siber ortamda ortaya çıkan tehditler ile ilgili kendisine ulaştırılan ihbarları da değerlendirerek, söz konusu tehditlerin tespit ve bertaraf edilmesi için Kamu Kurumları ve özel kişiler ile koordinasyonunu sağlamaktadır. Bu itibarla gelen ihbar ilk aşamadan başlanarak, çözüm sürecine kadar takip edilerek değerlendirilmektedir.

 

Some Faaliyetleri(2017-2018):

1.Sızma testinin yaptırılması.

2.Sızma testi eğitimlerinin alınması.

Some Faaliyetleri(2021-2022):

1.Penetrasyon ve doğrulama testlerinin yaptırılması.

2.Siber Güvenlik Farkındalık Eğitimine katılınması.

 

Personel: Şevket Demirci, Furkan Altınkaynak, İsmail Savran